Neregistrovani lekovi

Neregistrovani lekovi

Postoje brojni razlozi zašto određeni lek nije dostupan pacijentu u određenoj zemlji. Tada je INO-Pharm neophodan i pouzdan partner čiji će stručni tim u najkraćem roku i uz poštovanje posebnih zakonskih normi osigurati da lek stigne do pacijenta.

INO-Pharm iznalazi rešenje u slučaju povlačenja i nestašica registrovanih lekova, i podržava ulazak novih lekova na tržište kroz programe obezbedjivanja terapije u pre-registracionoj fazi.

Naše iskustvo i dobri kontakti sa proizvođačima širom Evrope omogućavaju da efikasno doprinosimo stabilizaciji snabdevenosti tržišta.

Dostupnost leka u pre-registracionoj fazi sada je ključna strategija većini farmaceutskih kompanija na tržištu i od vitalnog je značaja za obezbeđivanje uspešnog lansiranja proizvoda i kontinuiteta terapije.

Bogato iskustvo u pružanju podrške vodećim svetskim biotehnološkim i inovativnim kompanijama, etičan i komplijantan odnos prema njihovim proizvodima čine da se mreža naših partnera širi.

Vaš kontakt Sanja Tucović Menadžer prodaje sanja.tucovic(at)inopharm.net
Your contact Dušica Grbić Sales Manager dusica.grbic(at)inopharm.net