Posvećeni partnerima iz farmaceutske industrije

Medicinski poslovi

U okviru podrške u medicinskim poslovima, u prilici smo da vam ponudimo:

  • Stručne usluge od strane profesionalaca iz akademske zajednice i farmaceutske industrije u naučnim i medicinskim poslovima u različitim terapijskim oblastima.
  • Saradnju sa lekarima i naučnicima sa iskustvom u različitim terapijskim oblastima
  • Podršku u strateškom razvoju medicinskih planova

Upravljanje projektima nepromotivnih taktika, uključujući ali ne ograničavajući se na:

  • Mediciske edukativne sastanke
  • Medicinske savetodavne odbore
  • KOL menadžment
  • Kreiranje nepromotivnog materijala
  • Podršku u organizaciji naučnih skupova
  • Sistem internog odobrenja za promotivni i nepromotivni materijal ili kreiranje istog po principu "od ideje do realizacije”
  • Obuku i mentorstvo za  zaposlene u PHOENIX grupi