Naša grupa

Kvalitet i usklađenost u PHOENIX grupi Srbija

Kvalitet

Ponosni smo na svoju posvećenost pružanju kvalitetnih usluga našim kupcima, zainteresovanim stranama i našim zaposlenima.

Naš sistem pokriva sva područja sa direktnim ili potencijalnim uticajem na kvalitet proizvoda i sigurnost pacijenta. Zasnovan je na nacionalnim i relevantnim pravnim zahtevima EU i Svetske zdravstvene organizacije, kao i na smernicama u vezi sa dobrom distributivnom praksom.

Poslujemo bezbedno koristeći upravljanje zaštitom životne sredine, zdravljem i sigurnošću da bismo proaktivno identifikovali, analizirali i ublažili rizike i smanjili uticaje.

Usklađenost

Izraz „usklađenost“ odnosi se na pravila i smernice čiji je cilj da kompanija i njeni zaposleni poštuju postojeće uslove i zakone. Glavni fokus usklađenosti je na omogućavanju i stvaranju poštene konkurencije, kao i na sprečavanju korupcije.

Usklađenost je ključni element naše korporativne kulture i proizilazi iz naših osnovnih korporativnih vrednosti.

Odgovorne i saglasne radnje su ključne za uspeh naše kompanije. Uz društvenu odgovornost koju nosimo kao pružalac zdravstvene zaštite, saradnja s poštovanjem je takođe presudna za odnos poverenja sa našim kupcima, poslovnim partnerima i svim ostalim zainteresovanim stranama.

Vaš kontakt Kvalitet kvalitet(at)phoenixpharma.rs
Vaš kontakt Usklađenost (compliance) jelena.mlinarevic(at)phoenixpharma.rs
Vaš kontakt Bezbednost podataka (GDPR) milos.krstic(at)benu.rs