Crna Gora

Kompanija PHOENIX je u Crnoj Gori prisutna od 2015. godine. Kroz naše kompanije PHOENIX Pharma i Evropa Lek Pharma (EL Pharma) nudimo širok spektar dodatnih usluga za naše partnere, a kroz  privatnu zdravstvenu ustanovu BENU apoteka najviši standard farmaceutske usluge. I ne samo to. Naša obaveza je da, kao tržišni lider, kreiramo trendove i kroz inovativan pristup razvijamo farmaceutska tržišta na kojima poslujemo i pravovremeno i efikasno odgovaramo na sve veća očekivanja pacijenata i potrošača.